„Иноваторите“ на посакуваниот „македонски експеримент“

Не постои, денес, човек во Македонија кој не е загрижен за сопствената егзистенција но и за егзистенцијата на македонската држава.

Read more