Сојузот на слепи ги поздрави заложбите на МОН лицата со оштетен вид да добијат пристап до учебници

Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија денеска соопшти дека ги поздравува заложбите на Министерството за образование и наука во однос на дигитализација и трансформација на образовниот процес. Посочуваат на значајниот напредок во поглед на основното човеково право, правото да читаат на лицата со оштетен вид согласно новата концепција за образование.

– Првпат досега во независна и самостојна држава Македонија лицата со оштетен вид ќе имаат право на пристап до образование и пристап до учебни и други дидактички помагала под еднакви услови со сечулните лица, односно на еднаква основа со останатата популација. Првпат во Република Северна Македонија процесот на дигитализација ќе овозможи пристапни учебници и учебни помагала за лицата со оштетен вид во аудио формат, електронски формат и на Брајово писмо, но и разноразни материјали за напредување во образованиот процес, различност на содржините, итн., се вели во соопштението.