Поинакво мислење од мислењето на “Властелинската фарма“

Дали Македонија преку милитаризација на власта оди во тоталитаризам? Во овие судбоносни денови го минуваме ли патот низ променливите политички

Read more

Мицковски направи разлика – покажа лидерство!

Умот (сфатен како рацио) е појдовна точка на секое наше размислување, зборување, одлучување, дејствување и борба. Да! И борба! Водиме

Read more

Кога парите и профитот се поважни од здравјето и животот на луѓето

 За солидарноста и хуманоста што и недостасуваат на ЕУ и светската заедница и како Зоран Заев, преку наводна солидарност, меѓусебно

Read more

ПРАВДА ЗА ПРАВЕДНИТЕ, СЛОБОДА ЗА УСТАВОБРАНИТЕЛИТЕ ПРЕД ВЕЛИГДЕН!

Тој што некому неправда нанесува, е понесреќен од оној што ја трпи, вели Демокрит. Во книгата на мудростите, Соломон запишал:

Read more