Македонија – најновата жртва на обединетото американско торнадо

Во американската надворешна политика нема левица и десница. Партиите се вртат во круг. Во бесконечен, брутален круг кој предизвикува хаос

Read more

Поинакво мислење од мислењето на “Властелинската фарма“

Дали Македонија преку милитаризација на власта оди во тоталитаризам? Во овие судбоносни денови го минуваме ли патот низ променливите политички

Read more

Мицковски направи разлика – покажа лидерство!

Умот (сфатен како рацио) е појдовна точка на секое наше размислување, зборување, одлучување, дејствување и борба. Да! И борба! Водиме

Read more