Драган Богдановски се превртува во гробот кога гледа како “печалбари“ се обидувале да ја “спасат“ ВМРО-ДПМНЕ!

  Во последно време сведоци сме на низа активности кои се насочени да се дискредитира и дестабилизира политичката гарнитура на

Read more

Реформирање и модернизација на ВМРО-ДПМНЕ

Партијата обзнани целосна реконцептуализација: на организационет план; на ниво на функционирање; и во поглед на предлагање и водење на иновативни

Read more