ДЕНЕСКА Е ПЕТРОВДЕН: Апостол Павле на прво патување надвор од Азија дошол во Македонија

Празник на врховните апостоли Петар и Павле По примањето на Светиот Дух апостолите се растуриле по светот за да ја

Read more